Tudatosság-EgysÉG /Mikrokozmosz-Makrokozmosz/

Tudatosság-EGYsÉG Mikrokozmosz-Makrokozmosz

Amikor megérted, hogy a VILÁG érted van, onnan már az Utadat szolgálja. Lelj rá ÖnMAGadra! Kattanj rá a Tudatosságodra!Katt ide!

TUDATOSSÁG-EGYsÉG. Az Egység lényege, hogy egy közös Forrásból érkeztünk. Valamennyien ugyanazt a Felsőbb Szellemet képviseljük, aki mindannyiunkban ott éli meg a földi Létet. Emellett azonban a sokféleség is jelen van planétánkon,hiszen ezért (is) létesült ez a Világ, hogy a Nagy Szellem számos „kis szellem”-en keresztül tapasztalást nyerjen, és így gyarapodjon, és fejlődjön magasabb szintekre lépve. A kis szellemek pedig törekednek a Nagy Szellem szintjét lassan elérni. Felemelkedni!

A legfontosabb ebben a REND-SZER-ben, hogy tudjuk nem versenytársak vagyunk, hanem ugyanannak a Nagy Egységnek a részei, sejtjei, tehát nem versenyeznünk kell, legyőzni a másikat, irigykedni a másikra, hanem segíteni embertársunk fejlődését és emelkedését. Ennek módja pedig a feltétel nélküli szeretet megtapasztalása, ami az önelfogadás és önszeretet útján keresztül hoz közelebb önmagunkon keresztül a másikhoz, így emelve feljebb felebarátaink szívből történő szeretete, és maradéktalan elfogadása felé. Nem ellenségek vagyunk. Testvérek Egységben.

Amint fent, úgy lent, és amint kint úgy bent, így érted meg az egy varázslatát. A hermetika, vagy hermetikus filozófia alapösszefüggése, amit az atlantiszi Thoth (Hermes Trismegistos görög, és Mercurius római vonatkozásban) hozott Egyiptomba Atlantisz elsüllyedése után. Ez a kinyilvánítás örök, és a mi mindennapi tudatosságunk egyik fontos iránytűje. Mit is jelent? Hogyan illesszük bele mindennapjainkba? Az első fele a fent és lent a létsíkokat jelzi, azok felsőbb és alsóbb szintjeit. Az ember (Adam) mint mikrokozmosz, a Makrokozmosz, a világegyetem, az univerzum(Adam Kadmon) analóg leképezése, kisebb egysége (egyúttal szerves része), de mint Szellem, vagy Tudat a kozmikus Tudattal azonos „makett”. Tehát a Nagy Szellem, az Univerzum leképezése, és kisebb egysége az emberi Szellem. Az ember hármas egységének-Szellem-Test-Lélek-egyike. A Szellem a világegyetemmel azonos korú, így örök életű. Ha meg akarjuk érteni az Univerzumot, akkor nem kint kell vizsgálódnunk, és kutatni a távolba, a magasabb dimenziókba küldve mindenféle szondákat, hanem csak önmagunkat kell vizsgálnunk, és megértenünk. Tehát amint kint, úgy bent, azt jelenti, hogy a bennünket körülvevő világ megértésének kulcsa bennünk rejlik. Ha minderre rájövünk, akkor megértjük, hogy a Forrásal, a Teremtő Fénnyel, a Mindenséggel egyek vagyunk, az Egység így áll fel, így értjük meg az egy varázslatát.

Mit tegyünk ha eddig eljutottunk? Kezdjünk önmagunkra figyelni, önmagunkba tekinteni, elkezdeni önmagunk boldogulásán, és fejlődésén dolgozni. A lelkünk múltból, gyermekkorból, és karmikusan hozott terheit, blokkjait kezdjük el felismerni, és feloldani, elengedni. Mindennapjaink fárasztó, és dühítő játszmáit magasabb nézőpontból vizsgálni, nem engedni a félelmeknek és kétségbeesésnek. Minden részünket adjuk át a szeretet érzésének. (Természetesen a földi létben ez nem folyamatos és állandó érzés, hiszen számos karmikus kiegyenlítést és sorsfeladatot kell folyamatosan megoldanunk, ami kizökkent ebből az állapotból gyakran, de törekedni mindig lehet erre, és egyre hosszabb időre bele is lehet kerülni.) Ha ezt tesszük, akkor lassan a világ gondjai, és bajai eltörpülnek majd, és egyre közelebb jutva a bensőnkben, önmagunkkal alkotott Tudati-Szellemi egységben fogjuk magunkat találni. Ha ez is megvan, akkor eljutunk oda, hogy a bennünk kialakult időszakos, de egyre hosszabb ideig tartó harmónia, egyensúly, középponti állapot megtapasztalásakor a külvilág is mintha másként működne. Mintha egyre kevesebb gond lenne ettől fogva a világban, kevesebb bosszúság érne bennünket a családtagjaink, a munkánk, a hétköznapok területéről, sőt akár a helyi, országos és világ szintű gazdasági és politikai szférából is mintha kevesebb lehúzó információt kapnánk. A belső Rend kialakítja a külső Rendet, és jól működő, a boldogulásunkat támagató Rend-SZERré vált át minden körülöttünk. Mindenkinek MAGvas gondolatokat kívánok, a Fény öleljen minden nap bennőtöket!

E cikk és hasonló írások olvashatóak Tantra-Fény-Mag nevű oldalamon.

TUDATOSSÁG-EGYsÉG /Mikrokozmosz-Makrokozmosz/

https://www.tantra-feny.hu/2016_12_09_tudatossag_egyseg_mikrokozmosz.htm

Kristóf István