A Játszótér neve Föld

A Játszótér neve Föld

Amikor megérted, hogy a VILÁG érted van, onnan már az Utadat szolgálja. Lelj rá ÖnMAGadra! Kattanj rá a Tudatosságodra!Katt ide!

A Föld lehetőség a Szellem-Lélek számára, hogy olyat tapasztaljon, amit magasabb létsíkokon nem tud. A belső fejlődés, tanulás, a folyamatok és eredmények a környezetünk segítségével, az un. tükör által mennek végbe, mely világ a bennünk fejlődő tudat egy vetülete, a fizikai testen kívüli megnyilvánulása.

Az anyag polaritással és idő dimenzióval rendelkezik, így a 3D+idő világa folyamatos, az ellentétek állandó egymásba alakulását vonja maga után, mely a keleti filozófiákban áramlást, míg a nyugati világnézetben harcot takar, holott e két dolog egyet jelent; sőt, valójában Minden Egy, vagyis az alacsony rezgésű, duális világ kettőssége, ellentétei és harca egy nagy dolgot szolgál: A Változást, melynek eredménye a fejlődés. A sötét oldal, a negatív energia, az ember anyagi világában megvalósuló, a fizikai testét érő erők, csak ezen alacsony rezgésű fizikai dimenziókban rendelkeznek polaritással, valójában a MAGasabb szintekről kapják az irányító erőket és információkat, onnan, ahol nincs ellentét, harc, verseny és vetélkedés. Onnan, ahonnan mindez egy jól megszerkesztett és megtervezett terepasztalnak tűnik, vagy sok résztvevős társasjátéknak, vagy a mai modern hálózatos játékok korában ez már egy hatalmas stratégiai hálójátékhoz hasonlatos. Itt az emberi testek a karakterek (számítógépes figurák).

Az energiatest, mely részben meghatározza e fizikai testek állapotát, információt tárol, jelzéseket, érzéseket, érzeteket küld a test ruhába, és hat rájuk, az az asztrális test, a lélekruha, míg a játékos, aki irányítja a karaktert, az idegrendszerbe hatol, aki ül a számítógép monitora előtt, a Mentális Test (Szellem), a Felsőbb Én, vagy másként nevezve a milliárdnyi apróbb egységre felosztott Mindenség-Tudat: a Forrás MAGa.

Az ember tehát holisztikus 3-as egység: Szellem-Test-Lélek, és nem csupán fizikai testből áll. Aki azonosul a fizikai testével, az zsákutcába kerül, és fejlődése megreked.

Világunk negatív oldala, a rossz, a gonosz, a sötét oldal is ugyanazt szolgálja, amit a jó oldal. Az ellentétek itt, ezen a szinten válnak ketté, és lesznek ellentétes pólusúak. A valóságban, mely talán nem is létezik abban a formában, ahogyan mi emberek képzeljük el, és éljük alacsony rezgésű poláris vetületét, mindez Egy Nagy Egység. A Mindenség, a nagy Világ-Óceán fizikai szinten az apró vízcseppjeinek különválását hiteti el velünk, mely vízcseppek is galaxis méretűek, és bennük harc, versengés, elkülönülés, az ellentéteken alapuló folyamatok zajlanak, ahol az erős legyőzi a gyengét, a felülkerekedő jó, és a felülkerekedő gonosz állandó csatáját jelentő nézetre alapozott fejlődés, változás jellemző. Itt IGEN.

Itt a Földön, az anyag Világában, a bolygók és napok, üstökösök, aszteroidák, a sziklák, a tűz, a növények és állatok, az atomok és molekulák, kézzel fogható és érzékszerveinkkel tapasztalható síkján Igen, mely talán még ezredrésze sincs a Teljes Mindenségnek, itt így megy. Ahogyan a bábjátékos mozgatja a bábokat, és közben mondja helyettük a bábjáték szövegét, úgy mozgat bennünket emberi testeket a Felsőbb Én, míg Mi azt hisszük és gondoljuk, hogy saját testünk, gondolataink, és érzéseink határoznak meg bennünket. Nos Nem egészen…és nem egyszer. Többször is beszállunk a nagy társasjátékba bábukként, a nagy stratégiai játékba karakterként, és amint becsöppenünk, azonnal véresen komolyan vesszük, pedig csak érzéseket tapasztalni és tanulni érkezünk, és nem is mi vagyunk itt, hanem a testünkbe beszálló tudat van jelen, mely megéli korlátait, szükségeit, fájdalmait és gyönyöreit…Jó Játékot Mindenkinek

Hasonló cikkek, írások és világnézet vár a Tantra-Fény-Mag weboldalon.

A Játszótér Neve Föld

 

Kristóf István